U bevindt zich hier: Brandweer


APK & ONDERHOUD

TSB kan naar wens van de klant volledige onderhoud uitvoeren aan een brandweervoertuig, inclusief opbouw en inventaris.
Samenwerking met verschillende keuringsinstanties en onderhoudsbedrijven maakt het mogelijk om de AMTeK-keuring, de pompcapaciteitstest en het onderhoud van de inventaris op een TAS of HV bij TSB te laten uitvoeren. De keuze voor een keuringsinstantie of het onderhoudsbedrijf is geheel aan het brandweerkorps.
TSB kan de klant hierbij adviseren, omdat zij met een aantal instanties goede ervaringen hebben.

Voordelen onderhoud bij TSB
Het volledige onderhoud aan een brandweervoertuig door TSB heeft dat een aantal voordelen:

Het brandweervoertuig ondergaat op ÚÚn locatie het complete onderhoud.
Het brandweerkorps hoeft maar een keer per jaar zijn voertuig uit te besteden aan de werkplaats. Het totale onderhoud en certificering neemt ongeveer drie dagen in beslag.
Tijdens het onderhoud biedt TSB hun klanten een leenvoertuig aan. Dit voertuig kan worden gehuurd, zolang het eigen voertuig voor onderhoud weg is.
Middels een documentatiemap houdt TSB een onderhoud- en certificeringgeschiedenis van ieder voertuig bij. Meer informatie: zie ‘Certificering opbouw & inventaris’ in het Brandweermenu.
TSB heeft speciaal opgeleide monteurs om het brandweervoertuig APK te keuren.
Er worden uitsluitend originele onderdelen versleuteld.
Alle merken TAS, HV en MSA kunnen bij TSB worden onderhouden. Ook ladderwagens en hoogwerkers.
Hulpverleningscontainers, (schuim)bluswatercontainers en verbindingcommandowagens kunnen in zijn geheel worden onderhouden en gecertificeerd.
TSB onderhoud en keurt airco-installaties en standkachels

BRANDSLANGEN EN WATERARMATUREN

Brandslangen en waterarmaturen spelen een cruciale rol in de hulpverlening van de brandweer. Net als het voertuig en de inventaris, is het van belang dat deze onderdelen in een optimale conditie verkeren. TSB verzorgt de controle, onderhoud en registratie van de brandslangen en waterarmaturen op de diverse brandweervoertuigen.

Controle
Tijdens de onderhoud en certificering van het brandweervoertuig zullen ook de brandweerslangen en waterarmaturen aan de strenge controle worden onderworpen. TSB beschikt over een brandslangapparaat waarmee de druk van de brandslag kan worden getest. Daarnaast zullen eventuele slijtageplekken van het canvas of kunststof ook aan het licht komen. Het is mogelijk om brandweerslangen van een ander brandweervoertuig ter controle aan te leveren.

Onderhoud
Naar aanleiding van de uitkomst van de test, zal er onderhoud aan de brandweerslang of waterarmatuur plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan reparatie van het canvas of kunststof. Vernieuwing of reparatie van de Storz-koppeling. De brandweerslangen zullen na het onderhoud op de juiste wijze worden opgerold, waardoor ze direct klaar voor gebruik zijn.

Registratie
Elke brandweerslang en waterarmatuur wordt na de eerste controle geregistreerd middels een sticker met een unieke code. Hierdoor is het voor TSB mogelijk om het onderhoud van de brandweerslangen en waterarmaturen in kaart te brengen.

CERTIFICERING OPBOUW & INVENTARIS

Als het brandweervoertuig bij TSB in de werkplaats staat, is het mogelijk de opbouw en volledige inventaris te laten certificeren. TSB werkt hierin samen met de diverse leveranciers waar de inventaris of opbouw is aangeschaft.

In een overleg met het brandweerkorps zal er een gesprek plaatsvinden waarin doorgenomen wordt welke inventaris het korps gekeurd of gecertificeerd wil hebben.
TSB vervult daarna een co÷rdinerende rol. Hierbij legt TSB de contacten met de betreffende leveranciers en maakt de afspraken. De certificering zal plaatsvinden in de werkplaats van TSB en loopt parallel met de overige onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig.

Doordat er meerdere leverancier tegelijk met het voertuig bezig zijn, wordt de tijdsduur dat het voertuig niet inzetbaar is aanzienlijk verminderd.

Na afloop van alle keuringen en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig zullen alle certificeringen en inspectierapporten worden gebundeld in een klapper. Deze klapper blijft in bezit van het brandweerkorps.

Er kan bij TSB gekozen worden voor de volgende keuringen, onderhoudswerkzaamheden en inspecties:

 • De AMTeK keuring voor het complete voertuig.
 • Een capaciteitsmeting voor de waterpomp en ontluchtingspomp.
 • Compleet onderhoud voor pompruimte en opbouw.
 • APK en onderhoud van het brandweervoertuig (zie brandweermenu bij APK & onderhoud).
 • Onderhoud en certificering van redgereedschap en toebehoren.
 • Arbokeuring voor valbescherming.
 • NEN3140 voor elektrische gereedschappen.
 • Arbokeuring voor klimmateriaal, ladders, trappen en steigers.
 • Inspectie en aanvullen van de verbandtrommel.
 • Inspectie van de brandblussers
 • Onderhoud aan elektroaggregraten en overdrukventilatoren.
 • Onderhoud van brandslangen en waterarmaturen (zie brandweermenu bij Brandslangen & waterarmaturen).
Voor meer informatie: www.amtek.nl

SERVICE

De service die TSB een brandweerkorps biedt is:

 • Volledige co÷rdinatie van het onderhoud en de certificering van alle brandweervoertuigen waarover een brandweerkorps beschikt.
 • De inspraak voor keuringsinstanties en bedrijven waar TSB mee samenwerkt om tot een volledige onderhoud te komen.
 • Een medewerker van TSB rijdt de brandweerauto’s van en naar de kazerne.
 • TSB verhuurt een ‘leentankautospuit’, zodat de kazerne geen brandweervoertuig mist ten tijde van een noodsituatie. Het voertuig voldoet vanzelfsprekend aan alle eisen, kwalificaties en certificeringen.
 • Het brandweerkorps krijgt per brandweervoertuig een klapper waarin alle certificaten en inspectiestaten verzameld zijn.
 • TSB heeft het gehele jaar door een 24-uurs nooddienstservice. De nooddienst wordt bemand door de eigen medewerkers van TSB die de klant rechtstreeks te woord staan.
Naar wens van de klant is het mogelijk om onderhoud op locatie uit te voeren. Hierbij kan er bijvoorbeeld maandelijks een monteur op de kazerne langskomen, die een controlechecklist naloopt en kleine reparaties uitvoert.