100 jaar fleuren groep

Al meer dan een eeuw is Fleuren Fourage & Transport dé betrouwbare partner op het gebied van kwaliteitsstro en kwaliteitshooi.

In 1919 neemt de grondlegger Antoon Gerardus Fleuren op 31 jarige leeftijd zijn intrek in de molen van Batenburg. Als pachter begint hij een maalderij en meelhandel onder de naam Firma A.G. Fleuren.

In 1930 verhuist Fleuren met zijn gezin naar Bergharen, naar de Hogeweg A 194, waar hij een boerderij, met café en maalderij koopt.
De maalderij wordt vanaf de jaren 1936 tot en met 1958 voortdurend gemoderniseerd. De zonen komen ook te werken in het bedrijf onder de naam Firma A.G. Fleuren en Znn.

In 1963 komt A.G. Fleuren te overlijden en nemen zijn zonen de zaak over tot 1972, wanneer Wim en Henk Fleuren het bedrijf Fleuren B.V. oprichten, met als belangrijkste activiteit de handel in ruwvoer, hooi en stro, en mest. Vanaf 1988 krijgt de 3e generatie de zeggenschap.

Veranderende marktomstandigheden midden jaren ’80 noodzaken Fleuren hierop te anticiperen door te differentiëren en nieuwe activiteiten te ontplooien die nu de pijlers zijn, die vorm geven aan het huidige concern.

Onze visie op de toekomst​

De huidige generatie aandeelhouders wil graag dat het familiebedrijf in zijn diversiteit blijft bestaan. Kennis hebben van de ons omringende landen qua handelsgebruiken, cultuur en taal, zijn onveranderlijk voorwaarden om handel te kunnen drijven. Daaraan moeten het bewaken van kwaliteit en het leveren van service onlosmakelijk gekoppeld zijn om dit dan ook nog eens succesvol te kunnen laten zijn.

De oudere generaties hebben het onderlinge vertrouwen, de gezamenlijke kracht en de flexibiliteit moeten ontwikkelen om te kunnen anticiperen op de uitdagingen en veranderingen, die de toekomstige tijden en de daarmee gepaarde veranderingen nu eenmaal met zich meebrengen.

We hechten er grote waarde aan dat deze beginselen ook door de komende generatie worden gedragen. De helft zit reeds in de genen, de rest is een kwestie van sturen, leren en vertrouwen hebben in elkaars kwaliteiten.